Tijdens een klinische keuring wordt er gekeken naar de klinische toestand van het paard, hierbij wordt gebruikt gemaakt van een vast protocol. Een klinische keuring wordt meestal aangevraagd bij aankoop, verkoop of aanvraag van een verzekering. Ik ben niet in het bezit van een röntgen, dus voor röntgenologische keuring verwijs ik u door naar collega’s die een mobiele of vaste röntgen bezitten