Wormbesmetting

Er bestaan verschillende wormen die bij paarden problemen kunnen veroorzaken. Symptomen die bij een wormbesmetting passen zijn:

  • Slechtere conditie;
  • Doffe vacht;
  • Mogelijk diarree;
  • Verminderde eetlust;
  • Vermagering;
  • Koliek.

Waarom mestonderzoek

Door middel van het mestonderzoek kan de graad van wormbesmetting bepaald worden. Indien nodig maak ik een onderbouwd plan bij het resultaat uit het mestonderzoek van uw paard. Door té vaak (onnodig) ontwormen kan er resistentie ontstaan van de wormen tegen het ontwormingsmiddel. Met een mestonderzoek wordt onnodig ontwormen voorkomen en helpt tegen de ontwikkeling van resistentie.  

De mestmonsters

U kunt mestmonsters inleveren in een speciaal kastje op adres: Maatweg 18, Elspeet. Laat wel weten d.m.v. een bericht dat u het monster daar achterlaat. U ontvangt vervolgens per mail een formulier met informatie en vragen die nodig zijn om een gedegen advies te kunnen geven.

Let op: er zijn slechts twee (verse en schone) mestballen nodig per paard (geen hele vuilniszakken vol ;)).