Influenza en tetanus

U kunt uw paard laten vaccineren tegen influenza en tetanus.

Paarden die geboren zijn in 2022 of later dienen een basisvaccinatie schema van 3 keer te krijgen:

  • de 2e vaccinatie 3-13 weken na de eerste vaccinatie.
  • de 3e vaccinatie 5-7 maanden na de tweede vaccinatie.
  • hierna is het jaarlijks (tussen de 1e en 2e vaccinatie mogen ze niet op wedstrijd en de laatste influenza moet minimaal 7 dagen voor de wedstrijd gegeven zijn).

  • Tetanus: na een basisvaccinatie en na een jaar herhaling, is deze eens per drie jaar nodig.
  • Influenza: deze wordt elk jaar herhaald. Deze is verplicht als u deel neemt aan wedstrijden en keuringen, maar ook als uw paard met de trailer vervoerd wordt. Voor internationale wedstrijden is een tweejaarlijkse vaccinatie verplicht.

Veulens kunnen vanaf 4 maanden gevaccineerd worden. Als de merrie 4 weken voor de partus nog gevaccineerd is, hoeft het veulen pas op 6 maanden leeftijd gevaccineerd te worden.

Titeren

Sinds kort is er een sneltest (Fassisi® TetaCheck) beschikbaar voor dierenartsen om de hoeveelheid antistoffen tegen tetanus bij paarden te meten. Deze test kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het bepalen van het startmoment van de eerste veulenvaccinatie. Maar ook bij het testen van de aanwezige bescherming bij een verwonding of operatie.

De test zou ook behulpzaam kunnen zijn voor eigenaren die bewust kiezen voor een ‘nee-tenzij-principe’. Dus dat het paard weer een vaccinatie krijgt tegen tetanus, als er te weinig antistoffen gevonden worden met de titertest. Als er wordt afgeweken van de, in Nederland geldende, bijsluiter (maximaal om de twee jaar) is het belangrijk dat eigenaar en dierenarts duidelijke afspraken maken over de verantwoordelijkheid. 

Rhino

De vaccinatie biedt bescherming tegen de respiratoire vorm (minder verkoudheidsverschijnselen) en deels bescherming tegen de abortus vorm bij drachtige merries. Helaas helpt de vaccinatie niet tegen de neurologische vorm van rhino. Maar als je de hele stal vaccineert, verminder je wel de verspreiding van het virus.

  • Equip EHV 1, 4 (Rhino/ herpesvirus): na de 2-voudige basisvaccinatie (interval van 4 weken), dient dit elk halfjaar herhaald te worden. Bij drachtige merries kan er op de 5e, 7e en 9e maand van de dracht gevaccineerd worden.

Schimmelvaccinatie

Om een paard te behandelen en ter preventie tegen schimmel kan je deze vaccinatie laten geven. Maar effect is niet volledig 100%.

  • Insol (huidschimmel): elke 9 maanden een 2-voudige vaccinatie met interval van 14 dagen.

West-Nijl

Het West-Nijl virus wordt via muggen overgedragen en is nog relatief onbekend in Nederland. Echter, in september 2020 is er een eerste besmetting bij een vogel met dit virus in Nederland gevonden. De paarden kunnen ernstige verergerende zenuwsymptomen krijgen. Na een vaccinatie met booster is het paard goed beschermd, ook al is de rest van de stal niet gevaccineerd. Dit komt omdat het virus niet via paarden overgedragen wordt, maar alleen via die muggen.

  • 2x met 3-5 weken ertussen, daarna elk jaar herhalen.

Droes

De vaccinatie wordt toegediend via een injectie aan de binnenkant in de bovenlip. Met een vaccinatie voorkom je niet volledig een uitbraak, maar wel dat de uitbraak minder heftig verloopt.

  • 2x per 4 weken ertussen, daarna elke 3 maanden herhalen.

Chippen

Een veulen dient vóór een leeftijd van 6 maanden gechipt te zijn. Met het chipformulier kunt u dan het paspoort aanvragen. Als het later dan 6 maanden gebeurt, wordt het paard definitief uitgesloten van de slacht.
Let op: sommige stamboeken regelen zelf het inbrengen van de chip, dus vraag dit eerst na bij het stamboek waar u het paard zou willen inschrijven. 

Nieuwe regeling per 21-04-2021: UBN nummer en registratie verblijfplaats

Per 21 april 2021 gaat er een nieuwe regeling in. Voor ieder paard, pony, ezel en zebra moet er een UBN nummer worden aangevraagd. Met dit nummer moet ook de verblijfplaats geregistreerd worden. Lees voor meer informatie hier: rvo.nl

Let op: er wordt ook voor verblijfplaatsen binnen en buiten 30 dagen geadviseerd hoe en wat.