In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en suuspaardenzorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Werkgegevens

Verantwoordelijke: Susanne van Duijne
Bedrijfsadres: Maatweg 18, 8075 BE Elspeet
KvK nummer: 81341792

Persoonsgegevens die bewaard worden

• Naam, Adres, E-mailadres, Telefoonnummer
• Kenmerken paard, Medische gegevens paard, Adres paard
• Data bezoek, Facturen

Gebruik persoonsgegevens

Wettelijke verplichting medicijnregistratie. Voor de wet is ieder paard bestemd voor de slacht tenzij anders bepaald. Daarom moet het gebruik van ieder medicijn genoteerd worden: wanneer het gegeven is aan welk paard en met NAW-gegevens van de eigenaar. Dit heet het logboek. De wettelijke bewaartermijn bedraagt vijf jaar.

Wettelijke verplichting om de administratie te bewaren. De wettelijke bewaartermijn hiervan bedraagt zeven jaar. Hiervoor moeten facturen inclusief NAW-gegevens worden bewaard.

Het adres en e-mailadres de medische dossiers, vragen omtrent de patiënt te kunnen beantwoorden en facturen toe te sturen. Deze medische dossiers worden gemaakt en bewaard zodat bij volgende bezoeken kan worden teruggegrepen op eerdere behandelingen en constateringen. De medische dossiers zijn ten alle tijden beschikbaar voor paarden eigenaren en kunnen met hun toestemming worden verstrekt aan derden.

Opslag data

Ik gebruik Vetocare om de medische dossiers van de patiënten op te slaan, bij te houden en herinneringen (zoals oproepen voor vaccinaties) te sturen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden verwijderd binnen zes maanden na afloop van het zesde kalenderjaar waarin de laatste behandeling heeft plaatsgevonden, van een paard van de paardeneigenaar.

Akkoord met de AVG voorwaarden

Als u een afspraak maakt bij mij en hierdoor stuur ik u een factuur, dan gaat u akkoord met de AVG voorwaarden.

Klik op de bovenstaande knop voor de algemene voorwaarden volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierenartsen.